Projekt 100

Projekt „Circle 100“ osmišljen je kao informativno, edukacijska platforma za destinacije u krugu od 100 kilometara od Zagreba. Dodatnom ponudom u suradnji s partnerima u samom Zagrebu i okolnim regijama projekt ima za cilj ujediniti sve sudionike u turizmu, od smještajnih kapaciteta, gastronomske i kulturne ponude, preko agenicja do parkova prirode  i muzeja.

„Circle 100“ zaokružuje jednu drugu stranu turističke ponude čiji je naglasak na promicanju i razvoju isključivo kontinentalnog turizma, a posebno onih skrivenih i manje eksponiranih strana priča. Spoj je to otkrivanja novih saznanja o geologiji, botanici, povijesti, avanturi u jednom mjestu koja je zaokružena kroz gastronomsku i enološku ponudu određene destinacije u kojoj je gost i sam glavni akter priče.

Projekt 100

Projekt „Circle 100“ osmišljen je kao informativno, edukacijska platforma za destinacije u krugu od 100 kilometara od Zagreba.

Dodatnom ponudom u suradnji s partnerima u samom Zagrebu i okolnim regijama projekt ima za cilj ujediniti sve sudionike u turizmu, od smještajnih kapaciteta, gastronomske i kulturne ponude, preko agenicja do parkova prirode  i muzeja.

„Circle 100“ zaokružuje jednu drugu stranu turističke ponude čiji je naglasak na promicanju i razvoju isključivo kontinentalnog turizma, a posebno onih skrivenih i manje eksponiranih strana priča. Spoj je to otkrivanja novih saznanja o geologiji, botanici, povijesti, avanturi u jednom mjestu koja je zaokružena kroz gastronomsku i enološku ponudu određene destinacije u kojoj je gost i sam glavni akter priče.

Misija:

Edukacija i promocija na području umjetnosti, znanosti i gastronomije kroz turističu ponudu kontinentalne, zelene, Hrvatske na međunarodnoj razini.

Vizija:

Turizam u kontinentalnoj Hrvatskoj 365 dana u godini.

Zahvaljujemo na poruci. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!